Możliwość komentowania Jakie są popularne sposoby została wyłączona

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najbardziej obecnie popularnych materiałów konstrukcyjnych. Bardzo duży wpływ na to mają jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, dzięki czemu stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez konieczności kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest także na działanie wielu organicznych kwasów i związków azotu, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to wielokrotnie go można poddawać recyklingowi, bez praktycznie żadnej utraty właściwości i parametrów. Wiele elementów i konstrukcji będzie jednak wymagać spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten posiada niewysoką temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni powstają tlenki, mogące osłabić spoinę. Z takich też powodów niezbędne jest zastosowanie przy spawaniu osłony z obojętnego gazu, jakim z reguły będzie argon. Ważne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni metalu, to znaczy jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Aktualnie dominują dwa sposoby spawania, to znaczy TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG stosuje się dla elementów, które posiadają co najmniej jeden milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo zostaje podane w formie drutu. Metoda TIG nadaje się do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody dysponujące wysoką temperaturą topnienia, zapewniające odpowiednie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.